Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 5 trang 119 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 119 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

 Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến? 

A. Máy thu thanh.

B. Máy thu hình.

C. Chiếc điện thoại di động

D. Cái điều khiển ti vi

Trả lời

Đáp án: C

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 5 trang 119 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    20:54 PM
16/08/2018    20:54 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu