Đáp án bài 5 trang 119 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 119 SGK Lý học lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến?

A. Máy thu thanh.

B. Máy thu hình.

C. Chiếc điện thoại di động

D. Cái điều khiển ti vi

Trả lời

Đáp án: C

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X