Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải bài 7 trang 29 sách giáo khoa Vật lý 11

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 7 trang 29 SGK Vật lý lớp 11 tiết học về điện thế, hiệu điện thế

Bài 7. Chọn câu đúng

Thả cho một êlectron không có vận tốc đầu trong một điện trường. Êlectron đó có.

A. Chuyển động dọc theo một đường sức điện

B. Chuyển động từ điểm có điện thế cao xuống điểm có điện thế thấp

C. Chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao.

D. Đứng yên.

Trả lời

Thả cho một êlectron không có vận tốc đầu trong một điện trường . Êlectron sẽ chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao.

=> Chọn đáp án C

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 7 trang 29 sách giáo khoa Vật lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    11:48 AM
19/08/2018    11:48 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu