Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 5 trang 29 sách giáo khoa Vật lí 11

Xem hướng dẫn giải và đáp án bài tập 5 trang 29 sách giáo khoa Vật lí lớp 11

Bài 5 Biết hiệu điện thế UMN = 3V.

Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?

A.VM = 3V

B.VN = 3V

C. V- VN = 3V

D. VN-VM = 3V

Trả lời bài 5 tr. 29 sgk Vật lý 11

UMN = V- VN = 3V

=> Chọn đáp án: C

»» Xem bài tiếp theo: Bài 6 trang 29 SGK Vật lí lớp 11

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 29 sách giáo khoa Vật lí 11 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    07:43 AM
19/08/2018    07:43 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu