Bài 5 trang 29 sách giáo khoa Vật lí 11

Xem hướng dẫn giải và đáp án bài tập 5 trang 29 sách giáo khoa Vật lí lớp 11
Mục lục nội dung

Bài 5 Biết hiệu điện thế UMN = 3V.

Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?

A.VM = 3V

B.VN = 3V

C. V- VN = 3V

D. VN-VM = 3V

Trả lời bài 5 tr. 29 sgk Vật lý 11

UMN = V- VN = 3V

=> Chọn đáp án: C

»» Xem bài tiếp theo: Bài 6 trang 29 SGK Vật lí lớp 11

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X