Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 4 trang 28 sách giáo khoa Vật lý 11

Xem ngay hướng dẫn cách làm và trả lời câu hỏi 4 trang 28 SGK Vật lý lớp 11 tiết học về điện thế, hiệu điện thế

Bài 4. Viết hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường và nói rã điều kiện áp dụng hệ thức đó.

Trả lời

- Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường là : U = E.d

Trong đó:

E là cường độ điện trường đều;

d là khoảng cách giữa hình chiếu của hai điểm trong điện trường trên đường sức.

- Điều kiện áp dụng:

+ Trong điện trường đều.

+ Biểu thức trên cũng đúng cho trường hợp điện trường không đều, nếu trong khoảng d rất nhỏ dọc theo đường sức, cường độ điện trường thay đổi không đáng kể.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 4 trang 28 sách giáo khoa Vật lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    05:30 AM
19/08/2018    05:30 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu