Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải bài 6 trang 29 sách giáo khoa Vật lý 11

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 29 SGK Vật lý lớp 11 tiết học về điện thế, hiệu điện thế

Bài 6 Chọn đáp án đúng.

Khi một điện tích q = -2C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6J. Hỏi hiệu điện thế UMN bằng bao nhiêu?

A. +12V

B. -12V

C. +3V

D. -3V

Trả lời

Hiệu điện thế UMN có giá trị là:

Giải bài 6 trang 29 sách giáo khoa Vật lý 11

=> chọn đáp án C.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 6 trang 29 sách giáo khoa Vật lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    09:03 AM
19/08/2018    09:03 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu