Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải bài 6 trang 29 sách giáo khoa Vật lý 11

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 29 SGK Vật lý lớp 11 tiết học về điện thế, hiệu điện thế

Bài 6 Chọn đáp án đúng.

Khi một điện tích q = -2C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6J. Hỏi hiệu điện thế UMN bằng bao nhiêu?

A. +12V

B. -12V

C. +3V

D. -3V

Trả lời

Hiệu điện thế UMN có giá trị là:

Giải bài 6 trang 29 sách giáo khoa Vật lý 11

=> chọn đáp án C.

doctailieu.com
Tải về
19/08/2018    09:03 AM
19/08/2018    09:03 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu