Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 8 trang 29 sách giáo khoa Vật lý 11

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 8 trang 29 SGK Vật lý lớp 11

Đề bài.

Có hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và cách nhau 1cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,6cm sẽ là bao nhiêu? Mốc điện thế ở bản âm.

Trả lời bài 8 trang 29 sgk Lí 11

Ta có U0 = E.d0 = 120 V. Suy ra:

Giải bài 8 trang 29 sách giáo khoa Vật lý 11

Hiệu điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,6 cm là:

UM = E.dM = 12000.0,006 = 72V

Do mốc điện thế ở bản âm nên điện thế tại M có giá trị là :VM = 72V

Đáp án: V= 72V

» Tham khảo: Đáp án bài 7 trang 29 sgk Lí 11

doctailieu.com
Tải về
19/08/2018    13:39 PM
19/08/2018    13:39 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu