Bài 65 trang 34 SGK Toán 6 tập 2

Bài 65 trang 34 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 65 trang 34 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Lời giải bài 65 trang 34 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phép trừ phân số khác.

Đề bài 65 trang 34 SGK Toán 6 tập 2

Buổi tối (từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút), Bình định dành \(\dfrac{1 }{ 4}\) giờ để rửa bát, \(\dfrac{1}{ 6}\) giờ để quét nhà và 1 giờ để làm bài tập.Thời gian còn lại, Bình định dành để xem chương trình phim truyện truyền hình kéo dài 45 phút. Hỏi Bình có đủ thời gian để xem hết phim không?

» Bài tập trước: Bài 64 trang 34 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 65 trang 34 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Tính tổng thời gian Bình rửa bát, quét nhà, làm bài tập.

Sau đó lấy tổng thời gian Bình có trong buổi tối trừ đi số thời gian đã dùng rồi so sánh với thời gian xem phim.

Nếu thời gian còn lại lớn hơn thời gian xem phim thì Bình vẫn đủ thời gian để xem phim.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 65 trang 34 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách 1

Thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút là 2 giờ 30 phút 

\(2 \text{ giờ } 30\text{ phút } = \left( {2 + \dfrac{{30}}{{60}}} \right)\,\text{giờ} \)\(\,= \left( {2 + \dfrac{1}{2}} \right)\,\text{giờ}\, = \dfrac{5}{2}\text{ giờ}\)

Tổng thời gian rửa bát, quét nhà, làm bài tập là:

 \(\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{6} + 1 = \dfrac{3}{{12}} + \dfrac{2}{{12}} + \dfrac{{12}}{{12}} = \dfrac{{17}}{{12}}\) (giờ). 

Do đó thời gian còn lại là: \(\dfrac{5}{2} - \dfrac{{17}}{{12}} = \dfrac{{30}}{{12}} - \dfrac{{17}}{{12}} = \dfrac{{13}}{{12}}\) (giờ)

Chương trình phim truyện kéo dài 45 phút hay \(\dfrac{45}{60}\) giờ hay \(\dfrac{9}{12}\) giờ.

\(\dfrac{9}{{12}} < \dfrac{{13}}{{12}}\) nên Bình có thừa thời gian để xem phim này.

» Bài tập tiếp theo: Bài 66 trang 34 SGK Toán 6 tập 2

Cách 2:

Thời gian Bình có trong buổi tối là:

 \(21\) giờ \(30\) phút -  \(19\) giờ = \(2\) giờ \(30\) phút = \(\dfrac{5}{2}\) giờ

Thời gian Bình rửa bát, quét nhà và làm bài tập là:

\(\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{6} + 1 = \dfrac{17}{12}\) (giờ)

Thời gian còn lại để Bình xem phim là:

\(\dfrac{5}{2} - \dfrac{17}{12} = \dfrac{13}{12}\) (giờ) = \(65\) phút

Vì bộ phim chỉ kéo dài \(45\) phút nên Bình đủ thời gian để xem hết bộ phim
Giải bài 65 trang 34 sgk Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 65 trang 34 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top