Bài 68 trang 35 SGK Toán 6 tập 2

Bài 68 trang 35 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 68 trang 35 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 68 trang 35 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phép trừ phân số khác.

Đề bài 68 trang 35 SGK Toán 6 tập 2

Tính:

a) \( \displaystyle {3 \over 5} - {7 \over {10}} - {{13} \over { - 20}}\)

b) \( \displaystyle {3 \over 4} + {{ - 1} \over 3} - {5 \over {18}}\)

c) \( \displaystyle {3 \over {14}} - {5 \over { - 8}} + {{ - 1} \over 2}\)

d) \( \displaystyle {1 \over 2} + {1 \over { - 3}} + {1 \over 4} - {{ - 1} \over 6}\) 

» Bài tập trước: Bài 67 trang 35 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 68 trang 35 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Quy đồng mẫu số các phân số rồi thực hiện cộng, trừ các phân số cùng mẫu.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 68 trang 35 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(a) \,\, \dfrac{3}{5} - \dfrac{-7}{10} - \dfrac{13}{-20} \\ \,\,\,\, = \dfrac{3}{5} + \dfrac{7}{10} + \dfrac{13}{20} \\ \,\,\,\, = \dfrac{12}{20} + \dfrac{14}{20} + \dfrac{13}{20} \\ \,\,\,\, = \dfrac{39}{20}\)         

 \(b) \,\, \dfrac{3}{4} + \dfrac{-1}{3} - \dfrac{5}{18} \\ \,\,\,\, = \dfrac{3}{4} + \dfrac{-1}{3} + \dfrac{-5}{18} \\ \,\,\,\, = \dfrac{27}{36} + \dfrac{-12}{36} + \dfrac{-10}{36} \\ \,\,\,\, = \dfrac{5}{36}\)

\(c) \,\, \dfrac{3}{14} - \dfrac{5}{-8} + \dfrac{-1}{2} \\ \,\,\,\, = \dfrac{3}{14} + \dfrac{5}{8} + \dfrac{-1}{2} \\ = \,\,\,\, \dfrac{12}{56} + \dfrac{35}{56} + \dfrac{-28}{58} \\ = \dfrac{19}{56}\)

\(d) \,\, \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{-3} + \dfrac{1}{4} - \dfrac{-1}{6} \\ \,\,\,\, = \dfrac{1}{2} + \dfrac{-1}{3} + \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{6} \\ ​​ ​​\,\,\,\, = \dfrac{6}{12} + \dfrac{-4}{12} + \dfrac{3}{12} + \dfrac{2}{12} \\ \,\,\,\, = \dfrac{7}{12}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 69 trang 36 SGK Toán 6 tập 2

Ghi nhớ: Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 68 trang 35 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top