Bài 64 trang 34 SGK Toán 6 tập 2

Bài 64 trang 34 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 64 trang 34 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 64 trang 34 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 64 trang 34 SGK Toán 6 tập 2

Hoàn thành các phép tính:

a) \(\displaystyle {7 \over 9} - { \ldots  \over 3} = {1 \over 9}\)

b) \(\displaystyle {1 \over  \ldots } - {{ - 2} \over {15}} = {7 \over {15}}\)

c) \(\displaystyle {{ - 11} \over {14}} - {{ - 4} \over  \ldots } = {{ - 3} \over {14}}\)

d) \(\displaystyle { \ldots  \over {21}} - {2 \over 3} = {5 \over {21}}\) 

» Bài tập trước: Bài 63 trang 34 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 64 trang 34 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm
Thay dấu \(... = x\) rồi biến đổi, tìm \(x\) như đã học.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 64 trang 34 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách 1:

Thay dấu ba chấm bởi x rồi tìm x.

\(\displaystyle a)\;{7 \over 9} - {x \over 3} = {1 \over 9}\) . Từ đó suy ra: \(\displaystyle {x \over 3} = {7 \over 9} - {1 \over 9}={7-1 \over 9}\) hay \(\displaystyle {x \over 3} = {6 \over 9} = {2 \over 3}\)

Vậy x = 2 

b)

\(\dfrac{1}{x} - \dfrac{{ - 2}}{{15}} = \dfrac{7}{{15}} \)\(\Rightarrow \dfrac{1}{x} = \dfrac{7}{{15}} + \dfrac{{ - 2}}{{15}} = \dfrac{5}{{15}} = \dfrac{1}{3}\\
 \Rightarrow x = 3\)

c)

\(\dfrac{{ - 11}}{{14}} - \dfrac{{ - 4}}{x} = \dfrac{{ - 3}}{{14}} \)

\(\Rightarrow \dfrac{{ - 4}}{x} = \dfrac{{ - 11}}{{14}} - \dfrac{{ - 3}}{{14}} \)\(= \dfrac{{ - 11}}{{14}} + \dfrac{3}{{14}} = \dfrac{{ - 11 + 3}}{{14}} \)

\(= \dfrac{{ - 8}}{{14}} = \dfrac{{ - 4}}{7}\)

\( \Rightarrow x = 7\)

d)\(\dfrac{x}{{21}} - \dfrac{2}{3} = \dfrac{5}{{21}}\)\( \Rightarrow \dfrac{x}{{21}} = \dfrac{5}{{21}} + \dfrac{2}{3} \)\(= \dfrac{5}{{21}} + \dfrac{{14}}{{21}} = \dfrac{{19}}{{21}}\)

\( \Rightarrow x = 19\)

Đáp số: a) x = 2 ; b) x = 3; c) x = 7; d) x =19.

Cách 2:

Coi ba dấu chấm như số  \(x\) cần tìm, ta có:

\(\begin{align} a) \,\, \dfrac{7}{9} - \dfrac{x}{3} &=\dfrac{1}{9} \\ \dfrac{x}{3} &= \dfrac{7}{9} - \dfrac{1}{9} \\ \dfrac{x}{3} &= \dfrac{2}{3} \\ x &= 2 \end{align} \)

\(\begin{align} b)\,\, \dfrac{1}{x} - \dfrac{-2}{15} &= \dfrac{7}{15} \\ \dfrac{1}{x}&= \dfrac{7}{15} + \dfrac{-2}{15} \\ \dfrac{1}{x} & = \dfrac{1}{3} \\ x &= 3 \\ \end{align}\)

\( \begin{align} c) \,\, \dfrac{-11}{14} - \dfrac{-4}{x} &= \dfrac{-3}{14} \\ \dfrac{-4}{x} &= \dfrac{-11}{14} - \dfrac{-3}{14} \\ \dfrac{-4}{x} &= \dfrac{-11}{14} + \dfrac{3}{14} \\ \dfrac{-4}{x} &= \dfrac{-4}{7} \\ x &= 7 \end{align} \)

\( \begin{align} d) \,\, \dfrac{x}{21} - \dfrac{2}{3} &= \dfrac{5}{21} \\ \dfrac{x}{21} &= \dfrac{5}{21} + \dfrac{2}{3} \\ \dfrac{x}{21} &= \dfrac{5}{21} + \dfrac{14}{21} \\ \dfrac{x}{21} &= \dfrac{19}{21} \\ x &= 19 \end{align}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 65 trang 34 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 64 trang 34 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top