Bài 58 trang 33 SGK Toán 6 tập 2

Bài 58 trang 33 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 58 trang 33 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 58 trang 33 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 58 trang 33 SGK Toán 6 tập 2

Tìm số đối của các số:

\(\dfrac{2}{3}\) ; \(-7\) ; \(\dfrac{-3}{5}\) ; \(\dfrac{4}{-7}\) ; \(\dfrac{6}{11}\); \(0 ; 112.\)

» Bài tập trước: Bài 57 trang 31 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 58 trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. 

Kí hiệu số đối của phân số \(\dfrac{a}{b}\)\(\dfrac{-a}{b}\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 58 trang 33 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Số đối của \(\dfrac{2}{3}\)  là \(\dfrac{-2}{3}\)

Số đối của \(-7\)  là \(7\)

Số đối của \(\dfrac{-3}{5}\)  là \(\dfrac{3}{5}\)

Số đối của \(\dfrac{4}{-7}\)  là \(\dfrac{4}{7}\)

Số đối của \(\dfrac{6}{11}\)  là \(\dfrac{-6}{11}\)

Số đối của \(0\)  là \(0\)

Số đối của \(112\)  là \(-112\)  

» Bài tập tiếp theo: Bài 59 trang 33 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài 58 sgk Toán 6 tập 2 trang 33

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 58 trang 33 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top