Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 6 trang 125 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 125 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Một cái bể sâu 1,2 m chứa đầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể, dưới góc tới i, tani =  4/3 . Tính độ dài của vệt sáng tạo ở đáy bể. Cho biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,328 và nt = 1,343.

Hướng dẫn giải

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng truyền từ không khí vào nước sini =nsinr

Đáp án bài 6 trang 125 sgk vật lý lớp 12

Đáp án bài 6 trang 125 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 12: Đáp án bài 6 trang 125 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    10:43 AM
17/08/2018    10:43 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu