Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 6 trang 125 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 125 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Một cái bể sâu 1,2 m chứa đầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể, dưới góc tới i, tani =  4/3 . Tính độ dài của vệt sáng tạo ở đáy bể. Cho biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,328 và nt = 1,343.

Hướng dẫn giải

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng truyền từ không khí vào nước sini =nsinr

Đáp án bài 6 trang 125 sgk vật lý lớp 12

Đáp án bài 6 trang 125 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
17/08/2018    10:43 AM
17/08/2018    10:43 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu