Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 4 trang 125 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 125 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Chọn câu đúng

Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minh

A. Sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc.

B. Lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó.

C. Ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc.

D. Ánh sáng có bất kì màu gì, khi qua lăng kính cũng bị lệch về phái đấy.

Hướng dẫn giải

Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minh lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó.

Trả lời

Đáp án B

doctailieu.com
Tải về
17/08/2018    06:20 AM
17/08/2018    06:20 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu