Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 3 trang 125 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 125 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Trong thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn, nếu ta bỏ màn M đi rối đưa hai lăng kính lại sát nhau, nhưng vẫn đặt ngược chiều nhau, thì ánh sáng có bị tán sắc hay không?

Trả lời

Ánh sáng vẫn bị tán sắc và sự tán sắc thể hiện rõ ở phần mép của chùm tia ló.

doctailieu.com
Tải về
17/08/2018    04:11 AM
17/08/2018    04:11 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu