Bài 6 trang 92 sgk Toán 7 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 92 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuối năm phần hình học.

Đề bài

Cho tam giác ADC (AD = DC) có góc ACD = 31⁰. Trên cạnh AC lấy một điểm B sao cho góc ABD = 88⁰. Từ C kẻ một tia song song với BD cắt tia AD ở E.

a) Hãy tính các góc DCE và DEC.

b) Trong tam giác CDE, cạnh nào lớn nhất? Tại sao?

Phương pháp giải

- Áp dụng định lí tổng ba góc trong tam giác.

- Áp dụng tính chất hai đường thẳng song song: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau; hai góc đồng vị bằng nhau; hai góc trong cùng phía bù nhau.

- Áp dụng mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác.

Hướng dẫn giải  bài 6 trang 92 sgk Toán lớp 7

Giải bài tập 6 trang 92  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học


Giải bài tập 6 trang 92  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

» Xem thêm đáp án: Bài 71 trang 92 SGK Toán 7

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 92 sgk Toán 7 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    03:00 AM
17/08/2018    03:00 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu