Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 6 trang 25 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn giải bài 6 trang 25 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 : Cho một điện tích di chuyển trong một điện trường dọc theo một đường cong kín ...

Đề bài. Cho một điện tích di chuyển trong một điện trường dọc theo một đường cong kín, xuất phát từ điểm A rồi trở lại điểm A. Công của lực điện bằng bao nhiêu?

 

Trả lời câu hỏi bài 6 trang 25 SGK Vật lí lớp 11

Lúc này hình chiếu của điểm đầu và điểm cuối đường đi trùng nhau tại điểm (d = 0) nên công của lực điện bằng không.

Hay nói cách khác nếu điện tích di chuyển trên một đường cong kín thì điện trường không thực hiện công.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
18/08/2018    11:53 AM
18/08/2018    11:53 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu