Bài 4 trang 25 sgk Vật lí 11

Hướng dẫn giải bài 4 trang 25 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 : Kết quả nào là đúng khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện ?
Mục lục nội dung

Đề bài:

Cho điện tích thử q di chuyển trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NP. Biết rằng lực điện sinh công dương và MN dài hơn NP. Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện ?

A. AMN > ANP.

B. AMN < ANP.

C. AMN = ANP.

D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra.

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 25 sgk Vật Lí lớp 11

Công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích không phụ thuộc hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường.

Nên công của lực điện tác dụng nên điện tích q khi di chuyển trên các đoạn thẳng MN và NP được xác định bởi công thức:

AMN = q.E.MN.cosαMN

ANP = q.E.NP.cosαNP

Trong đó AMN>0; ANP>0; q>0, MN>NP

Nhưng vì không xác định được cos⁡ αMN lớn hơn, nhỏ hơn, hay bằng cos⁡αNP và hàm cos có thể nhận giá trị trong khoảng [-1; 1] nên AMN có thể lớn hơn, nhỏ hơn, hay bằng AMN tùy theo giá trị của cos⁡αMN và cos⁡αNP

=> Chọn đáp án D.

» Tham khảo thêm đáp án kế tiếp: Bài 5 trang 25 sgk Lí 11

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X