Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 3 trang 25 sgk Vật lí 11

Giải bài 3 trang 25 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 : Thế năng của một điện tích q trong một điện trường phụ thuộc vào q như thế nào ?

Đề bàiThế năng của một điện tích q trong một điện trường phụ thuộc vào q như thế nào?

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 25 sgk Vật lí lớp 11

Thế năng của một điện tích q tại điểm M trong điện trường:

WM = AM∞ = q.VM

Giải thích thêm: Thế năng tỉ lệ thuận với q. Độ lớn và dấu của thế năng phụ thuộc vào cách chọn gốc thế năng.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 25 sgk Vật lí 11 để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    05:35 AM
18/08/2018    05:35 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu