Bài 5 trang 25 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn giải bài 5 trang 25 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 : Công của lực điện có giá trị nào sau đây ?
Mục lục nội dung

Đề bài. Một electron di chuyển được đoạn đường 1 cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây ?

A. -1,6.10-16J.

B. +1,6.10-16J.

C. -1,6.10-18 J.

D. +1,6.10-18J.

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 25 sgk Vật lí lớp 11

Dưới tác dụng của lực điện, electron di chuyển ngược chiều điện trường (tức ngược chiều đường sức điện).

Giải bài 5 trang 25 sách giáo khoa Vật lí 11

=> Chọn đáp án D.

» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 25 SGK Vật lí 11

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X