Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 5 trang 25 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn giải bài 5 trang 25 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 : Công của lực điện có giá trị nào sau đây ?

Đề bài. Một electron di chuyển được đoạn đường 1 cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây ?

A. -1,6.10-16J.

B. +1,6.10-16J.

C. -1,6.10-18 J.

D. +1,6.10-18J.

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 25 sgk Vật lí lớp 11

Dưới tác dụng của lực điện, electron di chuyển ngược chiều điện trường (tức ngược chiều đường sức điện).

Giải bài 5 trang 25 sách giáo khoa Vật lí 11

=> Chọn đáp án D.

» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 25 SGK Vật lí 11

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 25 SGK Vật lí 11 để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    09:08 AM
18/08/2018    09:08 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu