Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 8 trang 25 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn giải bài 8 trang 25 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 : Chứng minh rằng thế năng của q ở M có giá trị âm.

Đề bài. Cho một điện tích dương Q đặt tại điểm O. Đặt một điện tích âm q tại điểm M. Chứng minh rằng thế năng của q ở M có giá trị âm.

Trả lời câu hỏi bài 8 trang 25 sgk Vật lí lớp 11

Ta có:

Thế năng là khả năng sinh công của điện trường: A = qEd.

Nếu ta chọn mốc thế năng ở vô cực thì: WM = AM∞ = q.VM

Do thế năng phụ thuộc vào điện tích q, nên tại M q < 0 nên: WM = q.VM <0 (bởi vì VM là một hệ số tỉ lệ, không phụ thuộc q)

Vậy thế năng ở Q có giá trị âm.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 8 trang 25 SGK Vật lí 11 để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    15:49 PM
18/08/2018    15:49 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu