Bài 8 trang 25 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn giải bài 8 trang 25 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 : Chứng minh rằng thế năng của q ở M có giá trị âm.
Mục lục nội dung

Đề bài. Cho một điện tích dương Q đặt tại điểm O. Đặt một điện tích âm q tại điểm M. Chứng minh rằng thế năng của q ở M có giá trị âm.

Trả lời câu hỏi bài 8 trang 25 sgk Vật lí lớp 11

Ta có:

Thế năng là khả năng sinh công của điện trường: A = qEd.

Nếu ta chọn mốc thế năng ở vô cực thì: WM = AM∞ = q.VM

Do thế năng phụ thuộc vào điện tích q, nên tại M q < 0 nên: WM = q.VM <0 (bởi vì VM là một hệ số tỉ lệ, không phụ thuộc q)

Vậy thế năng ở Q có giá trị âm.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X