Giải bài tập 55 trang 80 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 55 trang 80 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất ba đường trung trực của tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Cho hình 51: Chứng minh ba điểm B, C, D thẳng hàng.

Gợi ý: Chứng minh góc ADB + góc ADC = 180⁰

Giải bài tập 55 trang 80  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Hướng dẫn giải

Nối BD và CD.

Từ hình vẽ ta có DK là đường trung trực của AC, DI là đường trung trực của AB nên:

    BD = AD = CD

Xét ΔADK và ΔCDK có:

    AD = CD

    DK chung

    AK = KC

=> ΔADK = ΔCDK (c.c.c)

=> Góc ADK = góc CDK

hay DK là tia phân giác của góc ADC

=> ADK = 1/2 góc ADC

Tương tự ∆ADI = ∆BDI (c.c.c)

=> Góc ADI = góc BDI

=> DI là tia phân giác của góc ADB

=> Góc ADI = 1/2 góc ADB

Vì AC // DI ( cùng vuông góc với AB) mà DK ⊥ AC 

⇒ DK ⊥ DI

hay góc ADK + góc ADI = 90⁰

Do đó 1/2 góc ADC + 1/2 góc ADB = 90⁰

=> góc ADC + góc ADB = 180⁰

Vậy B, D, C thẳng hàng (đpcm).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 55 trang 80 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    07:00 AM
15/08/2018    07:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu