Giải bài tập 53 trang 80 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 53 trang 80 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất ba đường trung trực của tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Ba gia đình quyết định đào chung một cái giếng (h.50). Phải chọn vị trí của giếng ở đâu để các khoảng cách từ giếng đến các nhà bằng nhau?

Giải bài tập 53 trang 80  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải

Giả sử mỗi ngôi nhà là một đỉnh của tam giác ABC chẳng hạn. Để điểm đào giếng cách đều ba ngôi nhà (ba đỉnh của tam giác) thì điểm đó chính là giao điểm ba đường trung trực của tam giác đó (áp dụng định lí giao điểm của ba đường trung trực).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X