Trả lời câu hỏi bài 5 trang 73 sgk Toán lớp 8 tập 2

Dưới đây là hướng dẫn giải và đáp án câu hỏi bài 5 trang 73 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 2.

Đề bài

Hai tam giác ABC và A’B’C’ có kích thước như trong hình 32 (có cùng đơn vị đo là xentimet)

Trên các cạnh AB và AC của tam giác ABC lần lượt lấy hai điểm M, N sao cho

AM = A’B’ = 2cm; AN = A’C’ = 3cm.

Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tam giác ABC, AMN, A’B’C’?

Lời giải đáp án

⇒ MN // BC (định lí Ta lét đảo)

ΔAMN ∼ ΔABC; ΔAMN ∼ ΔA’B’C; ΔABC ∼ ΔA’B’C’

Trang Doan (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X