Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 5 trang 72 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 72 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:

A. FeCl₃,MgCl₂,CuO,HNO₃.

B. H₂SO₄,SO₂,CO₂,FeCl₂.

C. Al(OH)₃,HCl,CuSO₄,KNO₃.

D. Al,HgO,H₃PO₄,BaCl₂.

Hướng dẫn giải

Ghi nhớ tính chất hóa học của dd NaOH

  • Làm quỳ tím chuyển sang màu xanh
  • Tác dụng với oxit axit, tác dụng với axit
  • Tác dụng với dd muối ( điều kiện tạo ra chất kết tủa hoặc bay hơi)

Đặc biệt: dd NaOH tác dụng với kim loại Al, Zn, Al(OH)3 và Zn(OH)2

Đáp án bài 5 trang 72 sgk hóa lớp 9

A. Loại CuO 

B. Chọn

C. Loại KNOkhông tác dụng ( vì sản phẩm không tạo chất kết tủa hoặc bay hơi)

D. Loại HgO và  BaCl2

NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

Hoặc NaOH + SO2 → NaHSO3

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Hoặc NaOH + CO2 → NaHCO3

2NaOH + FeCl2 → Fe(OH)2↓ + 2NaCl

Đáp án B

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 5 trang 72 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    20:13 PM
15/08/2018    20:13 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu