Giải bài 5 trang 72 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 72 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:

A. FeCl₃,MgCl₂,CuO,HNO₃.

B. H₂SO₄,SO₂,CO₂,FeCl₂.

C. Al(OH)₃,HCl,CuSO₄,KNO₃.

D. Al,HgO,H₃PO₄,BaCl₂.

Hướng dẫn giải

Ghi nhớ tính chất hóa học của dd NaOH

  • Làm quỳ tím chuyển sang màu xanh
  • Tác dụng với oxit axit, tác dụng với axit
  • Tác dụng với dd muối ( điều kiện tạo ra chất kết tủa hoặc bay hơi)

Đặc biệt: dd NaOH tác dụng với kim loại Al, Zn, Al(OH)3 và Zn(OH)2

Đáp án bài 5 trang 72 sgk hóa lớp 9

A. Loại CuO

B. Chọn

C. Loại KNOkhông tác dụng ( vì sản phẩm không tạo chất kết tủa hoặc bay hơi)

D. Loại HgO và  BaCl2

NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

Hoặc NaOH + SO2 → NaHSO3

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Hoặc NaOH + CO2 → NaHCO3

2NaOH + FeCl2 → Fe(OH)2↓ + 2NaCl

Đáp án B

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X