Bài 6 trang 72 SGK hóa 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 72 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Sau khi làm thí nghiệm có những khí độc hại sau: HCl, H₂S, CO₂, SO₂. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?

A. Nước vôi trong.

B. Dung dịch HCl.

C. Dung dịch NaCl.

D. 

Nước.

Giải thích và viết phương trình phản ứng hóa học nếu có.

Hướng dẫn giải

Để loại bỏ các khí, ta chọn chất nào tác dụng được với tất cả các chất khí đó tạo thành chất kết tủa

Đáp án bài 6 trang 72 sgk hóa lớp 9

Chọn nước vôi trong là tốt nhất, vì nước vôi trong có phản ứng với tất cả các chất khí thải tạo thành chất kết tủa hay dung dịch

Ca(OH)₂+2HCl→CaCl₂+2H₂O.

H₂S+Ca(OH)₂dư→CaS↓+2H₂O.

CO₂+Ca(OH)₂→CaCO₃↓+H₂O.

SO₂+Ca(OH)₂→CaSO₃↓+H₂O.

Đáp án A

» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 72 SGK Hóa 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X