Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 5 trang 187 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 187 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Năng lượng liên kết của 20 10 Ne   là 160,64 MeV. Xác định khối lượng của nguyên tử 20 10 Ne
 

Hướng dẫn giải

 

+ Năng lượng liên kết:  Wlk=[Zmp+(A − Z)mn−mhn]c2

+ Khối lượng nguyên tử: mnt = mhn + Z.me

Đáp án bài 5 trang 187 sgk vật lý lớp 12

Đáp án bài 5 trang 187 sgk lý lớp 12
 

Vậy khối lượng hạt nhân: mhn = 19,98695u

+ Muốn tìm khối lượng nguyên tử 2010Ne ta phải cộng thêm khối lượng của 10 êlectron => mnt = mhn + 10me = 19,99245u

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    06:33 AM
24/08/2018    06:33 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu