Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Đáp án bài 5 trang 142 sách giáo khoa Hóa học lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 142 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Dung dịch

Đề bài

Xác định độ tan của muối Na₂CO₃ trong nước ở 18⁰C, biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53g Na₂CO₃ trong 250g nước thì được dung dịch bão hòa.

Lời giải đáp án

Ở nhiệt độ 18⁰C 250g nước hòa tan 53g Na₂CO₃ để tạo dung dịch bão hòa. Vậy ở nhiệt độ 18⁰C, 100g nước hòa tan Sg Na₂CO₃ tạo dung dịch bão hòa.

S= 53.100/250 = 21,2g Na₂CO₃.

Theo định nghĩa về độ tan, ta có độ tan của Na₂CO₃ ở 18⁰C là 21,2g.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 5 trang 142 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu