Bài 5 trang 142 SGK Hóa 8

Bài 5 trang 142 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 5 trang 142 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Bài 5 trang 142 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 5 trang 142 SGK Hóa 8

Đề bài

Xác định độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53 g Na2CO3 trong 250 g nước thì được dung dịch bão hòa.

Cách giải

Tính số gam của muối Na2CO3 trong 100 gam nước => chính là độ tan của muối Na2CO3 ở 180C.

Đáp án

Bài làm cách 1

Ở nhiệt độ \(18^oC \) 250g nước hòa tan 53g \(Na_2CO_3 \) để tạo dung dịch bão hòa.

Vậy ở nhiệt độ \(18^oC\), 100g nước hòa tan \(x\)(g) \(Na_2CO_3 \) tạo dung dịch bão hòa.
\(x= 53\times \frac{100}{250} = 21,2g \)

Theo định nghĩa về độ tan, ta có độ tan của \(Na_2CO_3 \) ở \(18^oC \) là 21,2g.

Bài làm cách 2

- Độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C là: \(\dfrac{53 . 100}{250}\) = 21,2 g

Ghi nhớ

Độ tan của một chất trong nước:

Độ tan (S) của một chất là số gam chất đó tan được trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.

Nói chung độ tan của chất rắn sẽ tăng nếu tăng nhiệt độ. Độ tan của chất khí sẽ tăng nếu giảm nhiệt độ và áp suất.

»» Bài trước:: Bài 4 trang 142 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 5 trang 142 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Trang Doan (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X