Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Đáp án bài 2 trang 142 sách giáo khoa Hóa học lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 142 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Dung dịch

Đề bài

Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước:

A. đều tăng.

B. đều giảm.

C. phần lớn là tăng.

D. phần lớn là giảm.

E. không tăng cũng không giảm.

Lời giải đáp án

Đáp án C đúng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 trang 142 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu