Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 5 trang 137 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 137 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Chỉ ra câu sai.

Quang phổ liên tục được phát ra bởi chất nào dưới đây khi bị nung nóng?

A. Chất rắn.

B. Chất lỏng.

C. Chất khí ở áp suất thấp.

D. Chất khí ở áp suất cao.

Hướng dẫn giải

Quan phổ liên tục do các chất rắn, lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn, phát ra khi bị nung nóng

Đáp án

Đáp án C

Khi nung nóng chất khí ở áp suất thấp ta thu được quang phổ vạch phát xạ 

doctailieu.com
Tải về
18/08/2018    16:42 PM
18/08/2018    16:42 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu