Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 3 trang 137 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 137 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Quang phổ hấp thụ là gì? Trình bày cách tạo ra quang phổ hấp thụ. Đặc điểm của quang phổ hấp thụ là gì?

Hướng dẫn giải

- Quang phổ hấp thụ là các vạch hay đám vạch tối trên nền của một quang phổ liên tục.

- Cách tạo ra quang phổ hấp thụ: Chiếu ánh sáng trắng qua đám khí hay hơi nóng sáng ở áp suất thấp. Nhiệt độ đám hơi phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng.

- Đặc điểm: Quang phổ hấp thụ của các chất khí chứa các vạch hấp thụ và là đặc trưng cho chất khí đó.

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 137 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    12:06 PM
18/08/2018    12:06 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu