Đáp án bài 3 trang 137 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 137 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Quang phổ hấp thụ là gì? Trình bày cách tạo ra quang phổ hấp thụ. Đặc điểm của quang phổ hấp thụ là gì?

Hướng dẫn giải

- Quang phổ hấp thụ là các vạch hay đám vạch tối trên nền của một quang phổ liên tục.

- Cách tạo ra quang phổ hấp thụ: Chiếu ánh sáng trắng qua đám khí hay hơi nóng sáng ở áp suất thấp. Nhiệt độ đám hơi phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng.

- Đặc điểm: Quang phổ hấp thụ của các chất khí chứa các vạch hấp thụ và là đặc trưng cho chất khí đó.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X