Giải bài 4 trang 137 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 137 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra ?

A. Chất rắn.

B.Chất lỏng.

C. Chất khí ở áp suất thấp.

D. Chất khí ở áp suất cao.

Hướng dẫn giải

Quang phổ vạch phát xạ được phát ra khi nung nóng chất khí ở áp suất thấp

Đáp án

Đáp án C

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X