Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 4 trang 137 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 137 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra ?

A. Chất rắn.

B.Chất lỏng.

C. Chất khí ở áp suất thấp.

D. Chất khí ở áp suất cao.

Hướng dẫn giải

Quang phổ vạch phát xạ được phát ra khi nung nóng chất khí ở áp suất thấp 

Đáp án

Đáp án C

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 137 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    14:51 PM
18/08/2018    14:51 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu