Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 5 trang 115 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 115 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Trong các hình sau, hình nào diễn tả đúng phương và chiều của cường độ điện trường Ecảm ứng từ B và tốc độ truyền sóngv của một sóng điện từ?

Câu hỏi bài 5 trang 115 sgk lý lớp 12

 

A. Hình 22.4a

B. Hình 22.4b

C. Hình 22.4c

D. Hình 22.4d

Hướng dẫn giải

Sóng điện từ là sóng ngang: Vecto cường độ điện trường E và vecto cảm ứng từ B  luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. Ba vecto E B và v tại một điểm tạo với nhau thành một tam diện thuận.
Đáp án

Đáp án C

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 5 trang 115 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    08:35 AM
16/08/2018    08:35 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu