Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 6 trang 115 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 115 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Tính tần số của các sóng ngắn có bước sóng 25m, 31m, 41m. Biết tốc độ truyền sóng điện từ là  3. 108 m/s.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức : Hướng dẫn giải bài 6 trang 115 sgk lý lớp 12
 

Đáp án

Đáp án bài 6 trang 115 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 6 trang 115 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    10:48 AM
16/08/2018    10:48 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu