Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 4 trang 115 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 115 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Sóng điện từ có tần số 12MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài

B. Sóng trung

C. Sóng ngắn

D. Sóng cực ngắn.

Hướng dẫn giải

Sử dụng Hình 22.2 trang 113 - SGK Vật Lí 12

Đáp án bài 4 trang 115 sgk vật lý lớp 12

Đáp án C

 

Áp dụng công thức: Đáp án bài 4 trang 115 sgk lý lớp 12
 

=> Sóng này là sóng ngắn.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 12: Đáp án bài 4 trang 115 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    06:25 AM
16/08/2018    06:25 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu