Bài 5 trang 111 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 111 SGK Toán 9 tập 2 chi tiết giúp bạn trả lời tốt bài tập trang 111 sách giáo khoa Toán 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức của bài học.

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án bài 5 trang 111 SGK Toán 9 tập 2 mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức chương 4 phần hình học Toán 9 đã được học trên lớp về Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ.

Đề bài 5 trang 111 SGK Toán 9 tập 2

Điền đầy đủ kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Câu hỏi bài 5 trang 111 sgk hình học lớp 9

» Bài tập trước: Bài 4 trang 110 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 111 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Cho hình trụ có các kích thước: chiều cao là \(h,\) bán kính đáy là \(r.\) Khi đó ta có:

+) Chu vi một đáy của hình trụ: \(C=2\pi r.\)

+) Diện tích một mặt đáy: \(S=\pi r^2.\)

+) Diện tích xung quanh của hình trụ: \(S_{xq}=2\pi rh.\)

+) Diện tích toàn phần của hình trụ: \(S_{tp}=2 \pi rh+ 2\pi r^2.\)

+) Thể tích của hình trụ: \(V=Sh=\pi r^2 h.\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 5 trang 111 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

+ Khi \(r = 1cm;h = 10cm\) thì hình trụ có

- Chu vi đáy \(C = 2\pi r = 2\pi \left( {cm} \right)\)

- Diện tích đáy là \(S = \pi {r^2} = \pi {.1^2} = \pi \left( {c{m^2}} \right)\)

- Diện tích xung quanh là \({S_{xq}} = 2\pi rh = 2\pi .1.10 = 20\pi \left( {c{m^2}} \right)\)

- Thể tích là \(V = \pi {r^2}h = \pi {.1^2}.10 = 10\pi \left( {c{m^3}} \right)\)

+ Khi \(r = 5cm;h = 4cm\) thì hình trụ có 

- Chu vi đáy \(C = 2\pi r = 2\pi .5 = 10\pi \left( {cm} \right)\)

- Diện tích đáy là \(S = \pi {r^2} = \pi {.5^2} = 25\pi \left( {c{m^2}} \right)\)

- Diện tích xung quanh là \[{S_{xq}} = 2\pi rh = 2\pi .5.4 = 40\pi \left( {c{m^2}} \right)\]

- Thể tích là \(V = \pi {r^2}h = \pi {.5^2}.4 = 100\pi \left( {c{m^3}} \right)\)

+ Khi \(h = 8cm\) và chi vi đáy \(C = 4\pi \) thì hình trụ có

- Bán kính đáy \(r = \dfrac{C}{{2\pi }} = \dfrac{{4\pi }}{{2\pi }} = 2\left( {cm} \right)\)

- Diện tích đáy là \(S = \pi {r^2} = \pi {.2^2} = 4\pi \left( {c{m^2}} \right)\)

- Diện tích xung quanh là \({S_{xq}} = 2\pi rh = 2\pi .2.8 = 32\pi \left( {c{m^2}} \right)\)

- Thể tích là \(V = \pi {r^2}h = \pi {.2^2}.8 = 32\pi \left( {c{m^3}} \right)\)

Vậy ta có bảng sau: (màu đỏ là dữ kiện cho trước, màu đen là dữ kiện cần điền)

Đáp án bài 5 trang 111 sgk hình học lớp 9 phần 1

» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 111 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 5 trang 111 SGK Toán 9 tập 2. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top