Giải bài tập 49 trang 46 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 49 trang 46 SGK Toán 7 tập 2. Cộng trừ đa thức một biến, chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

Hãy tìm bậc của mỗi đa thức sau:

M = x² - 2xy + 5x² - 1

N = x²y² - y² + 5x² - 3x²y +  5.

Giải bài tập 49 trang 46 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Phương pháp

- Thu gọn các đa thức nếu được.

- Xác định bậc của đa thức: Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.

Hướng dẫn giải

+) M = x² - 2xy + 5x² - 1 = (x² + 5x²) - 2xy - 1 = 6x² - 2xy - 1

Hạng tử 6x² có bậc 2; hạng tử  -2xy có bậc 2; hạng tử -1 có bậc 0.

Bậc cao nhất trong các bậc đó là 2.

Vậy đa thức M có bậc 2.

+) Hạng tử x²y² có bậc 4; hạng tử - y² có bậc 2; hạng tử 5x² có bậc 2; hạng tử -3x²y có bậc là 3; hạng tử 5 có bậc 0.

Bậc cao nhất trong các bậc đó là 4.

Vậy đa thức N có bậc 4.

Ghi nhớ

Trước khi tìm bậc của bất kì đa thức nào, các bạn cần xem đa thức đó có thể rút gọn được không và rút gọn chúng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X