Giải bài tập 48 trang 77 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 48 trang 77 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, phần Hình học.

Đề bài

Hai điểm M và N cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy. 
Lấy điểm L đối xứng với M qua xy. Gọi I là một điểm của xy. Hãy so sánh IM + IN với LN.

Phương pháp

Áp dụng tính chất đường trung trực của đoạn thẳng và bất đẳng thức tam giác.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 48 trang 77 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Gọi P là giao điểm của LN với xy.

- Nếu I không trùng P

Ta có: xy là đường trung trực của ML

⇒ IM = IL (tính chất đường trung trực của đoạn thẳng)

Xét ΔINL có IL + IN > LN (bất đẳng thức tam giác)

⇒ IM + IN > LN

- Nếu I ≡ P

IM + IN = IL + IN = LN

Vậy với mọi vị trí của I trên xy thì IL + IN ≥ LN.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 48 trang 77 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    17:00 PM
14/08/2018    17:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu