Bài 45 trang 86 SGK Toán 9 tập 2

Bài 45 trang 86 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài tập trang 86 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức đã học.

Đáp án bài 45 trang 86 SGK Toán 9 tập 2 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 9 chương 3 phần hình học về cung chứa góc.

Đề bài 45 trang 86 SGK Toán 9 tập 2

Cho các hình thoi \(ABCD\) có cạnh \(AB\) cố định. Tìm quỹ tích giao điểm \(O\) của hai đường chéo của các hình thoi đó.

» Bài tập trước: Bài 44 trang 86 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 45 trang 86 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Với đoạn thẳng \(AB\) và góc \(\alpha\, \, (0^0 < \alpha < 180^0)\) cho trước thì quỹ tích các điểm \(M\) thỏa mãn \(\widehat{AMB}=\alpha\) là hai cung chứa góc \(\alpha\) dựng trên đoạn \(AB.\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 45 trang 86 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Bài 45 trang 86 SGK Toán 9 tập 2

Ta đã biết rằng hai đường chéo hình thoi vuông góc với nhau hay \(AC \bot BD\) tại \(O.\)

Vậy điểm \(O\) nhìn \(AB\) cố định dưới góc \(90^0.\)

\(\Rightarrow \) Quỹ tích điểm \(O\) là nửa đường tròn đường kính \(AB.\)

» Bài tiếp theo: Bài 46 trang 86 SGK Toán 9 tập 2

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời bài 45 trang 86 SGK Toán 9 tập 2 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Toán 9 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp bạn học tốt hơn môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top