Giải bài tập 45 trang 76 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 45 trang 76 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, phần Hình học.

Đề bài

Chứng minh đường thẳng PQ được vẽ như hình 43 đúng là đường trung trực của đoạn thẳng MN.

Giải bài tập 45 trang 76 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Phương pháp

- Dựa vào cách vẽ.

- Áp dụng định lí 2 (định lí đảo): Điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.

Hướng dẫn giải

Theo cách vẽ thì hai cung tròn tâm M và N có bán kính bằng nhau.

Do đó PM = PN và QM = QN

⇒ P, Q cách đều hai mút M, N của đoạn thẳng MN.

Áp dụng định lí 2 suy ra P, Q nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng MN hay đường thẳng PQ là đường trung trực của đoạn thẳng MN (đpcm).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X