Giải bài tập 43 trang 43 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 43 trang 43 SGK Toán 7 tập 2. Đa thức một biến, chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

Trong các số cho ở bên phải mỗi đa thức, số nào là bậc của đa thức đó?

a) 5x² - 2x³ + x⁴ - 3x² - 5x⁵ + 1-554
b) 15 - 2x15-21
c) 3x⁵ + x³ - 3x⁵ + 1351
d) -11-10

Phương pháp

Bậc của đa thức một biến khác đa thức không (đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến có trong đa thức đó.

Hướng dẫn giải

a) Bậc của đa thức 5x² – 2x³ + x⁴ – 3x² – 5x⁵ + 1 là 5.

b) Bậc của đa thức 15 – 2x là 1.

c) Ta có 3x⁵ + x³ – 3x⁵ + 1 = (3x⁵- 3x⁵) +  x³ + 1 = x³ + 1.

Do đó, bậc của đa thức 3x⁵ + x³ – 3x⁵ + 1  là 3.

d) Bậc của đa thức -1  là 0. (mọi số thực khác 0 là đơn thức bậc không).

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X