Bài 4 trang 90 SGK Toán 5 (Luyện tập chung P2)

Đáp án giải bài 4 trang 90 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập chung phần 2 : Tìm hai giá trị số thích hợp của x

Đề bài: Tìm hai giá trị số thích hợp của x sao cho: 3,9 < x < 4,1.

Đáp án bài 4 trang 90 sgk Toán lớp 5

Suy luận: Ta có: 3,9 < x < 4,1

Vậy x có thể là 4 hoặc 3,91 (hoặc 3,92; 3,93 ....; 3,99).

--------------------------------------------------------------------

    Mời các bạn truy cập mục tài liệu Giải Toán 5 để tham khảo thêm hướng dẫn giải chi tiết các bài tập khác trong SGK môn Toán lớp 5 do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn.

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    03:10 AM
22/07/2018    03:10 AM
Back to top