Đáp án bài 3 tiết luyện tập chung trang 89 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài 3 trang 89 sách giáo khoaToán 5 tiết luyện tập chung phần 1

Bài 3 Luyện tập chung phần 1: 2800g bằng bao nhiêu ki – lô – gam ?

A. 280kg

B. 28kg

C. 2,8kg

D. 0,28kg

Đáp án

Vì 2800g = 2,8kg

=> Khoanh vào C

doctailieu.com
Back to top