Giải bài 2 trang 90 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung P2

Chi tiết đáp án bài 2 trang 90 tiết luyện tập chung phần 2 sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 5dm = …m;

b) 8m² 5dm² = …m².

Đáp án

a) 8m 5dm = 8,5 m;

b) 8m² 5dm² = 8,05m².

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    23:10 PM
21/07/2018    23:10 PM
Back to top