Giải bài 3 trang 90 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung P2

Chi tiết đáp án bài 3 trang 90 tiết luyện tập chung phần 2 sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 3: Cho biết diện tích của hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 (xem hình vẽ). Tính diện tích của hình tam giác MDC.

bài 3 trang 90 SGK Toán 5

Đáp án

Chiều rộng hình chữ nhật là: 15 + 25 = 40 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 2400 : 40 = 60 (cm)

Diện tích tam giác là : 60 x 25 : 2 = 750 (cm²).

Đáp số: 750 cm².

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    01:10 AM
22/07/2018    01:10 AM
Back to top