Giải bài 1 trang 90 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung P2

Chi tiết đáp án bài 1 trang 90 tiết luyện tập chung phần 2 sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1[/anchor]: Đặt tính rồi tính:

a) 39,72 + 46,18;

b) 95,64 – 27,35;

c)31,05 x 2,6 ;

d) 77,5 : 2,5.

Đáp án

a) 39,72 + 46,18 = 85,9

b) 95,64 – 27,35 = 68,29

c) 31,05 x 2,6 = 80,73

d) 77,5 : 2,5 = 31.

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    21:03 PM
21/07/2018    21:03 PM
Back to top