Đáp án bài 12 trang 47 sách giáo khoa giải tích 12

Xuất bản: 13/06/2018 - Cập nhật: 18/09/2018 - Tác giả:

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 12 trang 47 SGK giải tích lớp 12

Đề bài

Cho hàm số

Câu hỏi bài 12 trang 47 sgk giải tích lớp 12

a) Giải phương trình f'(sin x) = 0.

b) Giải phương trình f"(cos x) = 0.

c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình f"(x) = 0.

Hướng dẫn giải

+) Tính đạo hàm f'(x)f"(x)

a) Thay X = sinX vào phương trình  f'(x) = 0 để giải phương trình lượng giác tìm nghiệm x

b) Thay X = cosX vào phương trình f"(x) = 0 để giải phương trình lượng giác tìm nghiệm x 

c) Giải phương trình f"(x) = 0 để tìm nghiệm Xo

+) Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số theo công thức: Y = F'(Xo) (X -Xo) + y(Xo)

Đáp án bài 12 trang 47 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 12 trang 47 sgk giải tích lớp 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM