Bài 1 trang 47 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 47 SGK giải tích lớp 12.

Đề bài

Số điểm cực trị của hàm số Câu hỏi bài 1 trang 47 sgk giải tích lớp 12là:

(A)    1 ;         (B)    0 ;         (C)    3 ;         (D)    2

Hướng dẫn giải

+) Số điểm cực trị của hàm số là số nghiệm của phương trình Y' = 0  mà tại đó Y' có đổi dấu từ âm sang dương hoặc ngược lại.

Đáp án bài 1 trang 47 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 1 trang 47 sgk giải tích lớp 12
 

Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định. Do đó hàm số không có cực trị.

Chọn đáp án B

doctailieu.com
Tải về
13/06/2018    08:37 AM
13/06/2018    08:37 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu