Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 4 trang 44 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 44 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong mỗi hỗn hợp sau đây:

a) Hỗn hợp khí: CH4 và CH3NH2;    

b) Hỗn hợp lỏng: C6H6, C6H5OH và C6H5NH2

 

Đáp án bài 4 trang 44 sgk hóa học lớp 12

a) Sục hỗn hợp khí qua dung dịch HCl dư thu được khí CH4: Dung dịch thu được sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được metylamin.

b) Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH, lắc đều, sau đó chiết thu được dung dịch A (C6H5ONa + NaOH dư) và dung dịch B (C6H+ C5H5NH2) ; sục CO2 dư vào dung dịch A thu được phenol; cho dung dịch HCl dư vào dung dịch B, lắc đều rồi chiết thu được benzen và dung dịch chứa C6H5NH3Cl + HCl dư; cho tiếp dung dịch NaOH dư vào dung dịch vừa tạo thành sẽ thu được anilin.

  • Xem thêm

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 44 sgk Hóa 12

» Bài tiếp theo: sgk Hóa 12 - Bài 5 trang 44

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    10:48 AM
19/07/2018    10:48 AM
Back to top