Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 1 trang 44 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 44 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy

A. amoniac < etylamin < phenylamin.

B. etylamin < amoniac < phenylamin.

C. phenylamin < amoniac < etylamin.

D. phenylamin < etylamin < amoniac.

Hướng dẫn giải

Lực bazo của các amin: Amin thơm < amniac < amin no
 

Đáp án bài 1 trang 44 sgk hóa học lớp 12

Đáp án C. phenylamin < amoniac < etylamin.
 

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    04:16 AM
19/07/2018    04:16 AM
Back to top