Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 6 trang 44 SGK hóa 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 44 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

a) Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.

b) Tính khối lượng anilin có trong dung dịch A. Biết khi cho A tác dụng với nước brom thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng.

Giả thiết rằng hiệu suất phản ứng của cả hai trường hợp trên là 100%.

Hướng dẫn giải

Viết PTHH và tính theo PTHH

Đáp án bài 6 trang 44 sgk hóa học lớp 12

a) C6H5NH+ 3 Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3 HBr   (1)

                      480         330 gam

                       x            4,4 gam

=> x= 4,4.480/330 = 6,4 gam

=>mddBr2  3%= 6,4.100/3=213,33 lít

VddBr2  3%= mddBr2  3%/D = 213,33/1,3 = 164,1 (ml).

b) C6H5NH+ 3 Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3 HBr   (2)

    93                           330 gam

     y                            6,6 gam

=> y = 6,6.93/330 = 1,86 gam

» Bài tiếp theo: Bài 1 trang 48 SGK Hóa 12

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    14:53 PM
19/07/2018    14:53 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top