Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 3 trang 44 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 44 SGK hóa học lớp 12.

Đề bài

Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc của từng amin đồng phân có công thức phân tử sau:

a) C3H9N;

b) C7H9N (chứa vòng benzen).

Đáp án bài 3 trang 44 sgk hóa học lớp 12

Câu hỏi bài 3 trang 44 sgk hóa lớp 12

b) C7H9N:

Đáp án bài 3 trang 44 sgk hóa lớp 12 phần 2
 

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    08:35 AM
19/07/2018    08:35 AM
Back to top